Warning: include() [function.include]: Unable to access /home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/balk.inc in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 17

Warning: include(/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/balk.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/balk.inc in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 17

Warning: include(/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/balk.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/balk.inc in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 17

Warning: include(/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/balk.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/balk.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5/') in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 17

2de jaar
leerplan : D/1997/0279/032

 
GETALLENLEER
1. De verzamelingen Z en Q :
 • De hoofdbewerkingen in Z

Som en verschil in Z

Product en quotiŽnt in Z

De hoofdbewerkingen in Z

 • Eigenschappen van de hoofdbewerkingen in Z

Soorten getallen  

Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

Eigenschappen in Z Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Eigenschappen in Z

Eigenschappen in Q Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Distributiviteit Aanschouwelijke illustratie van de distributiviteit van het vermenigvuldigen t.o.v. het optellen, a.d.h.v. vlakke figuren.
 • Machten en vierkantswortels in Z
 • Volgorde van de bewerkingen in Z
 • De hoofdbewerkingen in Q
 • Eigenschappen van de hoofdbewerkingen in Q
 • Machten en vierkantswortels in Q
 • Volgorde van de bewerkingen in Q
 • Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud
2. Machten met gehele exponent :
 • Gehele exponent
 • Product van machten met hetzelfde grondtal
 • Quotiënt van machten met hetzelfde grondtal
 • Macht van een macht
 • Macht van een product
 • Macht van een quotiënt
Rekenen met machten 1 Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Rekenen met machten 2 Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

3. Wetenschappelijke schrijfwijze :

 • De machten van 10
 • Wetenschappelijke schrijfwijze van een rationaal getal
Wetenschappelijke schrijfwijze De computer doet het voor jou, Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Wetenschappelijke schrijfwijze

4. Eentermen en veeltermen :

 • Eentermen en veeltermen
 • Getalwaarde
 • Herleiden van een veelterm
 • Som en verschil van eentermen en veeltermen
 • Product van entermen en veeltermen
 • Quotiënt van eentermen
 • Quotiënt van een veelterm door een eenterm
Getalwaarde van een veeltermen Oefening van Marc Smits, Annuntia-instituut Wijnegem.
Getalwaarde van een veelterm Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Rekenen met veeltermen Oefening van Marc Smits, Annuntia-instituut Wijnegem.
Rekenen met veeltermen Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Macht van een eenterm Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

5. Merkwaardige producten :

 • Kwadraat van een tweeterm
 • Product van twee toegevoegde tweetermen
Merkwaardige producten Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Merkwaardige producten Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

6. Ontbinden in factoren :

 • Gemeenschappelijke factoren afzonderen
 • Verschil van twee kwadraten
 • Drieterm die het kwadraat van een tweeterm is
Ontbinden in factoren Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Ontbinden in factoren Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Ontbinden in factoren Aanschouwelijke illustratie van het ontbinden in factoren a.d.h.v. vlakke figuren.

7. Vergelijkingen :

 • Gelijkheden
 • Eigenschappen van gelijkheden
 • Vergelijkingen van de eerste graad in één onbekende oplossen
Vergelijkingen oplossen Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Vergelijkingen oplossen Overbrengingsregels gebruiken met termen en factoren (Engels)
Vergelijkingen e.d. Gemengde meerkeuzevragen (Engels)

8. Vraagstukken :

 • Betekenis van de onbekende x
 • Vraagstukken oplossen d.m.v. een vergelijking
Vraagstukken oplossen Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

9. Evenredigheden :

 • Definitie
 • Hoofdeigenschap
 • Afgeleide eigenschappen
 • Derde, vierde en middelevenredige
 • Recht en omgekeerd evenredige grootheden
 • Vraagstukken
Evenredigheden Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Evenredigheden Het ontbrekende getal in een evenredigheid berekenen. De computer doet het voor jou, Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Vraagstukken R.E. O.E. Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

10. Grafieken en diagrammen :

 • Grafieken en diagrammen
 • Strookdiagrammen
 • Schijfdiagrammen
Coördinaten Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Omzettingen Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Interpreteren Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Schijfdiagram tekenen Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Strookdiagram tekenen Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
 
MEETKUNDE

1. Ruimtemeetkunde :
 • Voorstelling in verschillende perspectieven
Tekenkubus Kubussen zelf tekenen met snijdende rechten en vlakken.
Tekenveelvlak Veelvlakken zelf tekenen met snijdende rechten en vlakken.
Rechten (snijdend-kruisend) Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Rechten (snijdend-kruisend)

Rechten en vlakken (snijdend-kruisend) Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Rechten en vlakken (snijdend-kruisend)

 • Ruimtefiguren herkennen : kegel, piramide, bol
De draaibank Laat een zelfgetekende vlakke figuur ronddraaien en kijk welk meetkundig lichaam je bekomt.
 • Inhoud van meetkundige lichamen : kegel, piramide, bol
Aanzichten Online test i.v.m. vooraanzicht, rechteraanzicht, linkeraanzicht , ... van meetkundige lichamen.
Inpakken Verschillende doosjes maken voor 4 pingpong-ballen.

 

2. Spiegelingen :

 • Definitie van spiegeling
 • Eigenschappen
Transformaties van het vlak Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
vlaf_00002.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00003.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
 • Symmetrieas van een figuur

3. Verschuivingen :

 • Georiënteerd lijnstuk
 • Definitie van verschuiving
 • Gelijke verschuivingen
 • Eigenschappen
Transformaties van het vlak Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
vlaf_00004.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00005.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 

4. Draaiïngen :

 • Definitie van draaiïng
 • Eigenschappen
Transformaties van het vlak Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
vlaf_00006.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00007.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava.
Cursus CABRI.pdf (587K) Inleiding op Cabri met oefeningen op spiegelingen, verschuivingen en draaiingen.

5. Congruentie :

 • Definitie
 • Congruente driehoeken
 • Congruentiekenmerken van driehoeken
 • Criterium van de middelloodlijn van een lijnstuk
vlaf_00001.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00008.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
 • Criterium van de deellijn van een hoek
vlaf_00009.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00010.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 

6. Gelijkvormigheden :

 • Gelijkvormige figuren
 • Gelijkvormigheden, evenredigheden en schaal
 • Gelijkvormige driehoeken
7. Hoeken bij twee evenwijdigen en een gemeenschappelijke snijlijn :
 • Eigenschappen
 • Omgekeerde eigenschappen
Hoeken bij 2 evenwijdigen en een snijlijn (benamingen) Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Hoeken bij 2 evenwijdigen en een snijlijn (berekenen) Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

8. Eigenschappen van driehoeken :

 • Som van de hoeken van een driehoek
Som van de hoeken in een driehoek Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
 • Buitenhoek van een driehoek
 • Definitie gelijkbenige en gelijkzijdige driehoek
 • Kenmerk van een gelijkbenige driehoek
 • Symmetrieas van een gelijkbenige en een gelijkzijdige driehoek
9. Eigenschappen van vierhoeken :
 • Som van de hoeken van een vierhoek
Som van de hoeken in een vierhoek Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Eigenschappen van vierhoeken Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
 • Definitie van trapezium
 • Gelijkzijdig trapezium
 • Symmetrieas
 • Kenmerk van een gelijkbenig trapezium
 • Symmetrieas van een gelijkzijdig trapezium
 • Definitie van parallellogram
 • Zijdenkenmerk van een parallellogram
 • Hoekenkenmerk van een parallellogram
 • Diagonalenkenmerk van een parallellogram
 • Symmetriemiddelpunt van een parallellogram
 • Definitie van rechthoek
 • Diagonalenkenmerk van een rechthoek
 • Symmetriemiddelpunt van een rechthoek
 • Symmetrieassen van een rechthoek
 • Definitie van ruit
 • Diagonalenkenmerk van een ruit
 • Symmetriemiddelpunt van een ruit
 • Symmetrieassen van een ruit
 • Definitie van vierkant
 • Diagonalenkenmerk van een vierkant
 • Symmetriemiddelpunt van een vierkant
 • Symmetrieassen van een vierkant

 

deze pagina werd al 18757 keer bekeken

 


Warning: include() [function.include]: Unable to access /home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/voet.htm in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 37

Warning: include(/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/voet.htm) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 37

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/voet.htm in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 37

Warning: include(/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/voet.htm) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 37

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/voet.htm in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 37

Warning: include(/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/voet.htm) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 37

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/layout/voet.htm' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5/') in /mounted-storage/home96b/sub002/sc45217-SMBU/www/aso/vaklokalen/wiskunde/2de_jaar/index.php on line 37